NOVICE
SHOP

Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA STORIES BY LEA, LEA GROM S.P.

1. Uvod

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo blaga in storitev, objavljenih na spletni strani https://www.storiesbylea.com/, spletni trgovini podjetja Stories by Lea, Lea Grom s.p. (v nadaljevanju: Stories by Lea). Pri oddaji naročila Stories by Lea izrecno opozori naročnika blaga ali storitev (v nadaljevanju: naročnik) na celotno besedilo Splošnih pogojev poslovanja Stories by Lea (v nadaljevanju Splošni pogoji). Šteje se, da je naročnik z oddajo naročila seznanjen s Splošnimi pogoji in da se z njimi v celoti strinja in jih v sprejema.
Stories by Lea si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletni strani https://www.storiesbylea.com/.

Stories by Lea izvaja storitve v okviru svoje vsakokratne ponudbe storitev in blaga ter v skladu s svojimi zmožnostmi. Stories by Lea si pridržuje pravico, da v določenih okoliščinah zavrne prodajo blaga ali storitev ali prekliče naročilo.

2. Splošno

Vse vsebine, objavljene na https://www.storiesbylea.com/, so last Stories by Lea, in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja Stories by Lea se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način.

Kupljeno blago in storitve sme naročnik uporabljati zgolj za lastne potrebe in jih, brez posebnega predhodnega pisnega dogovora z Stories by Lea, ne sme nadalje prodajati ali z njimi kakorkoli drugače razpolagati. V nasprotnem primeru to pomeni zlorabo te pravice s strani naročnika in obenem kršitev sklenjene pogodbe, za katero naročnik odškodninsko odgovarja.

3. Dostopnost informacij

Stories by Lea se v skladu s 25.b členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/04 in spremembe) zavezuje, da bo naročniku vselej zagotovil naslednje informacije:
1. glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam;
2. firmo, sedež podjetja in telefonsko številko podjetja, kadar je ta na voljo;
3. končno ceno blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej;
4. informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati;
5. plačilne pogoje ter pogoje dostave in izvedbe storitve, rok dostave blaga ali izvedbe storitve, kadar je to potrebno;
6. informacije o pritožbenem postopku pri podjetju;
7. seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake;
8. možnost in pogoje poprodajnih storitev in prostovoljne garancije, kadar je to potrebno;
9. trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem;
10. funkcionalnost, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine, kadar je to primerno;
11. informacijo o združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo, s katero je podjetje seznanjeno oziroma bi moralo biti seznanjeno.

Kadar bo pogodba sklenjena na daljavo, bo Stories by Lea v skladu s 43.b členom ZVPot nudil še informacije o:
1. naslovu, na katerem podjetje dejansko opravlja dejavnost, telefonsko številko, številko telefaksa in naslov elektronske pošte podjetja, kadar so na voljo, po potrebi pa tudi firmo in sedež podjetja, v imenu katerega deluje in na katerega lahko naročnik naslovi svojo pritožbo;
2. naslovu sedeža podjetja, če se razlikuje od naslova iz prejšnje točke, in po potrebi o naslovu podjetja, v imenu katerega deluje in na katero lahko naročnik naslovi pritožbo;
3. stroških, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva, če se razlikujejo od osnovne tarife;
4. pogojih, rokih in postopku za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43.č in b43.d členom ZVPot, skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka b43.d člena;
5. navedbi, da naročnik krije stroške vračila blaga, v primeru odstopa od pogodbe, če je potrebno;
6. stroških vračila blaga, če ga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti;
7. stroških, ki jih mora naročnik plačati podjetju v skladu s prvim odstavkom a43.e člena ZVPot če odstopi od pogodbe po tem, ko je vložil zahtevo v skladu s sedmim odstavkom 43.c ali tretjim odstavkom a43.č člena ZVPot;
8. neobstoju pravice do odstopa od pogodbe, če naročnik v skladu s petim odstavkom 43.č člena ZVPot nima pravice do odstopa, ali po potrebi o okoliščinah, v katerih naročnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe;
9. obstoju kodeksov ravnanja in dostopnosti do morebitnih kodeksov ravnanja;
10. minimalnem trajanju obveznosti potrošnika na podlagi pogodbe, če je potrebno;
11. možnosti izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi dostopnosti, če je potrebno;
12. obstoju pologov ali drugih finančnih garancij in pogojih v zvezi z njimi, ki jih mora plačati ali zagotoviti naročnik na zahtevo podjetja, če je to potrebno.

4. Blago in storitve Stories by Lea

4.1. TEČAJI

Stories by Lea ponuja online tečaje z recepti za torte, sladice, kreme za obmazovanje, tehnike sestavljanja večnadstropnih tort in različne tehnike dekoracije. Tečaji so pripravljeni na podlagi Leinih lastnih izkušenj in znanj in so primerni za udeležence tako z osnovnim kot tudi bolj nadaljevalnim znanjem o peki.

Poleg tega ponuja tudi tečaj Biznis Bundle, kjer deli svoje nasvete in izkušnje glede registracija in delovanja lastnega podjetja na področju dejavnost peke tort in slaščic (prostor, NPK izobrazba, HACCP sistem, poslovni načrt ipd.). V njem predaja znanje, ki ga je pridobila tekom ustanovitve svojega podjetja, ki pa ni enakovredno posvetu s profesionalnim HACCP inštruktorjem.

Podrobnejši opis tečajev s trenutno veljavno ceno bo vsakič objavljen na spletni strani https://storiesbylea-school.thinkific.com/courses/. Do tečajev lahko po izvedenem plačilu naročnik dostopa na omenjeni spletni strani. Tečaji bodo online, vsa napisana in video vsebina bo na spletno stran vnaprej naložena, naročniki pa bodo imeli dostop do tečaja neomejen. Stories by Lea si pridržuje pravico, da bo vsebino tečajev dopolnjevala in nadgrajevala tudi po tem, ko bo ta že objavljena.

4.2. TORTE IN SLADICE

Stories by Lea torte in sladice izdela po naročilu, kar pomeni, da je vsaka drugačna, edinstvena, posebna in personalizirana za tistega, ki praznuje. Inspiracijo za dizajne Lea najde v zgodbah ljudi, naravi, arhitekturi in naravnih elementih. Torte se poleg dizajna med seboj razlikujejo tudi po okusih in številu nadstropij, kar vse vpliva na končno ceno, ki se oblikuje za vsakega naročnika posebej.
Sladice in torte so dnevno sveže in niso zmrznjene, vsako naročilo je sproti spečeno in pripravljeno. Vse sestavine, ki so uporabljene, so najvišje kakovosti. Torte se izdelujejo v obratu, kjer so lahko prisotne sledi oreščkov, arašidov, mleka, jajc, soje in glutena.

Za poročne torte se ob potrditvi naročila poračuna avans v višini 100 EUR, kar se na koncu odšteje od končnega zneska za naročilo. Naročilo se ne prične pripravljati, dokler avans ni prejet.
Za rojstne dni in preostali znesek za poročne torte se poračuna najkasneje en teden pred naročnikovim dogodkom. Naročilo ne bo dostavljeno v primeru, da plačilo ni izvedeno. V primeru, da je naročilo oddano v zadnjem tednu pred dogodkom, je potrebno celotno plačilo opraviti pred dostavo.

Naročeno blago se ob predhodnem dogovoru lahko prevzame na Vrhniki. V kolikor je dostava dogovorjena do 20. ure zvečer, ta znaša 0,75 EUR/km na relaciji Vrhnika-lokacija dogodka-Vrhnika, dostava po 20. uri zvečer pa znaša 1,5 EUR/km na relaciji Vrhnika-lokacija dogodka-Vrhnika. Dostava poročnih tort je možna po celotni Sloveniji. V primeru, da bi naročnik želel dodatno storitev postavitve in dizajniranja sladke mize na sami lokaciji dogodka, je ta ponudba po predhodnem dogovoru možna od 50 EUR naprej.

Stories by Lea si pridržuje pravico do fotografiranja tort in sladic naročnika pred, med in po dostavi za marketinške in promocijske namen brez kompenzacije naročniku.

4.3. KNJIGE

Stories by Lea izdaja knjige z recepti za torte, sladice, kreme za obmazovanje, tehnike sestavljanja večnadstropnih tort in različne tehnike dekoracije.
Knjige se naroči preko e-pošte storiesbylea@gmail.com ali kontaktnega obrazca, kjer morajo naročniki oddati ime, priimek, naslov, pošto in kraj. Na podlagi naročila se izda predračun, ki je veljaven 5 dni. Poleg cene knjige se naročniku obračuna tudi strošek poštnine.

Plačilo je možno samo po predračunu, račun pa se po e-pošti pošlje najkasneje 7 dni po oddaji paketa na pošti. Knjiga se pošilja po pošti po plačilu predračuna, v primeru, da knjiga ni prevzeta in je poslana nazaj, Stories by Lea za ponovne stroške pošiljanja zaračuna 3.5 EUR.

5. Naročanje blaga in storitev

Torte, slaščice in knjige se naroči preko elektronskega naslova storiesbylea@gmail.com. Na podlagi naročila naročnik dobi na svoj elektronski naslov predračun za plačilo blaga.

Online tečaji se naročijo v spletni trgovini Stories by Lea. Za nakup tečaja mora naročnik najprej ustvariti svoj račun na Stories by Lea.
• Po prihodu v račun ima naročnik možnost naročila online tečaja.
• Na voljo ima en načina plačila, in sicer preko vmesnika Stripe s kreditno kartico.
• Ko naročnik uspešno zaključi plačilo, bo dobil sporočilo, da je njegovo naročilo sprejeto. Poleg tega bo na vpisani elektronski naslov dobil potrdilo o naročilu z vsemi podatki glede vrste tečaja in končne cene.
• Davčno potrjen račun se na vpisani elektronski naslov pošlje najkasneje v 7 dneh po oddaji spletnega naročila.
• Naročilo se smatra za potrjeno, če kupec naročila do dobave ne prekliče.
• Po dogovoru s Stories by Lea je možno naročilo online tečaja tudi preko e-pošte storiesbylea@gmail.com.

Stories by Lea bo račune hranila v elektronski obliki, na način določen z zakonom, in jih naročnikom dala na vpogled na njihovo pisno zahtevo.

6. Cene in akcijske ponudbe

Vse cene, navedene na spletni strani, so izražene v evrih in vsebujejo DDV. Cena se lahko spreminjajo brez predhodnega obvestila. Akcijske ponudbe (popusti) so lahko tedenske ali dnevne, oblikujejo se v odvisnosti od povpraševanja in razpoložljive zaloge.

Zavezanci za DDV morajo pri naročilu predložiti identifikacijsko številko oziroma davčno številko ter podatke o podjetju. Cene veljajo od 20. 1. 2022 do preklica oziroma sprememb.

7. Načini plačila

Plačilo naročenih tort, slaščic ali knjige se opravi z nakazilom na TRR Stories by Lea: SI56 6100 0002 4761 634.

Plačilo online tečaja se lahko opravi na naslednja načina:
• Plačilo preko vmesnika Stripe s kreditno kartico,
• Plačilo na TRR.

Rok za plačilo z nakazilom na TRR je 5 dni od poslanega predračuna, če ni v posameznem primeru določeno drugače.

Za pravne osebe veljajo enaki pogoji naročanja in plačila blaga storitev.

8. Preklic naročila, odstop od pogodbe in vračilo blaga

TORTE IN SLADICE

Brezplačen preklic naročila za torte in sladice (rojstnodnevne, poročne, ali torte za druge priložnosti) je možen najmanj 14 dni pred dogodkom.

V kolikor se naročilo prekliče 7-14 dni pred dogodkom, Stories by Lea zadrži avans v višini 100 EUR.

Če se naročilo prekliče manj kot 7 dni pred dogodkom, je stranka primorana poravnati celoten znesek naročila.

Pri tortah in drugih slaščicah naročnik glede na naravo naročenega blaga (blago, izdelano po natančnih navodilih naročnika, hitro pokvarljivo blago ipd.) nima pravice do odstopa od pogodbe (zakonska izjema na podlagi 2. in 3. točke petega odstavka 43.č člena ZVPot).

Stories by Lea si pridržuje pravico do odpovedi potrjenega naročila v primeru višje sile v skladu z veljavno zakonodajo. V takem primeru se naročniku vrne dani avans.

ONLINE TEČAJI

Naročilo online tečajev lahko naročnik kadarkoli pred dobavo digitalne vsebine prekliče tako, da svoj preklic sporoči na e-pošto storiesbylea@gmail.com.

Glede na naravo dobavljenega blaga se naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev strinja, da nima pravice do odstopa od pogodbe (zakonska izjema na podlagi 4. in 13. točke petega odstavka 43.č člena ZVPot).

KNJIGE

Naročilo knjig lahko naročnik kadarkoli pred dobavo prekliče.

V skladu s 43.č členom Zvpot ima naročnik pravico, da v 14 dneh po prejemu knjige odstopi od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Sporočilo o odstopu od pogodbe se pošlje na e-naslov storiesbylea@gmail.com. Knjige mora naročnik nepoškodovane in nerabljene vrniti v štirinajstih dneh po poslanem sporočilu. Vrnitev prejetih knjig v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Naročnik krije stroške vračila blaga. Ko naročnik prevzete knjige vrne, mu Stories by Lea kupnino vrne takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v štirinajstih dneh po prejemu odstopa od pogodbe oz. po prejemu vrnjenega blaga, in sicer z nakazilom na transakcijski ali osebni račun.

Knjigo je mogoče vrniti osebno ali po pošti na naslov:
Stories by Lea, Lea Grom s.p.
Stara Vrhnika 133
1360 Vrhnika

Če blago ali storitve ne delujejo pravilno ali ne delujejo v skladu z naročnikovimi pričakovanji, ima naročnik na voljo uveljavljanje stvarne napake na podlagi ZVPot.

9. Uveljavljanje stvarne napake

V skladu s 37. členom ZVPot mora Stories by Lea naročniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve (npr. nima lastnosti, ki so potrebne za običajno rabo, nima lastnosti, ki so bile izrecno dogovorjene itd.).

Naročnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti Stories by Lea v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Stories by Lea ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Naročnik lahko zahteva po lastni izbiri:
• Odpravo napake na blagu
• Vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako
• Zamenjavo blaga
• Vračilo plačanega zneska.

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova mora naročnik v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in Stories by Lea omogočiti, da izdelek pregleda.

Če napaka ni sporna, mora Stories by Lea čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni, ugoditi naročnikovemu zahtevku. Če pa o napaki obstaja spor, mora Stories by Lea v roku 8 dni podati naročniku pisni odgovor.

V kolikor naročnik meni, da ja bila storitev opravljena nepravilno, ima pravico od Stories by Lea zahtevati, da:
– odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
– vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
– ponovno opravi storitev ali
– vrne plačani znesek.

Za uveljavljanje stvarne napake na storitvi so določeni enako dolgi roki kot pri blagu.

Če naročnik meni, da ima kupljeno blago ali opravljena storitev stvarno napako, naj čim prej kontaktira Stories by Lea na e-pošto storiesbylea@gmail.com in priloži račun ali številko naročila. V najkrajšem možnem času bo naročniku ponujena ustrezna rešitev.

V primeru poškodb na hitro pokvarljivem blagu (npr. torte, sladice) naročnikom svetujemo, da o poškodbi nemudoma obvestijo Stories by Lea, saj bo v nasprotnem primeru težko dokazali, da je poškodba obstajala že v času izročitve blaga. Naročnik je v tem primeru naprošen, da torto ali drugo sladico primerno shrani v hladnem prostoru in vrne naslednji delovni dan, da ni povzročena dodatna škoda na blagu. V primeru, da je bila torta ali sladica poškodovana po dostavi na naročnikovo lokacijo, Stories by Lea za to ni odgovorna. Kljub temu se lahko na željo naročnika torto ali sladico popravi za dogovorjeno plačilo.

10. Odgovornost

Stories by Lea ne odgovarja za neprimerno ravnanje in shranjevanje tort in slaščic.

Torte morajo biti shranjene v hladnem prostoru in brez izpostavljanja neposredni sončni svetlobi, priporoča se shranjevanje v škatlah, v katerih so bile prejete.

Naročnik kupljene knjige in tečaje uporablja na lastno odgovornost. Za težave, ki bi nastale ob morebitni njihovi neustrezni rabi, Stories by Lea ne odgovarja. Naročnik v celoti prevzema vso odgovornost za svoje odločitve v okviru tečajev, ki jih ponuja Stories by Lea, in iz teh odločitev izhajajočo morebitno škodo. Tečaji, ki jih nudi Stories by Lea, niso v nobenem primeru zamenjava za ustrezne licence in izobraževanja na področju ravnanja z živili.

Stories by Lea ne odgovarja naročniku ali tretji osebi za morebitno neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala naročniku ali tretji osebi pri izvajanju storitev po teh Splošnih pogojih, razen v primerih naklepnega ravnanja ali hude malomarnosti, pri čemer se ravnanje Stories by Lea presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.

Stories by Lea v nobenem primeru ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi motenj poslovanja, na katere nima vpliva; to velja zlasti v primeru višje sile oz. nepredvidljivih dogodkov, kot so: vojna, naravne nesreče, stavke, teroristične akcije, motnje komunikacijskega ali informacijskega sistema, ki jih povzročajo dejavniki izven vpliva Stories by Lea, ukrepi oblastnih in regulatornih organov, naročnikovo neupoštevanje določenih varnostnih ukrepov ipd.

11. Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic

Vse opravljene storitve in dobavljeno blago je naročnik dolžan plačati v skladu s ceno, veljavno v času opravljene storitve oz. dobave blaga.

Stories by Lea naročniku pošilja račune v elektronski obliki, pri čemer mora naročnik zagotavljati stalno in nemoteno delovanje elektronskega naslova, na katerega Stories by Lea ta račun pošilje, ter sprotno obvešča Stories by Lea o vsaki spremembi elektronskega naslova naročnika.

V primeru zamude s plačilom (dela) zapadlih denarnih obveznosti po računu mora naročnik plačati Stories by Lea tudi zakonske zamudne obresti, obračunane od neplačanih denarnih obveznosti od dneva zapadlosti obveznosti v plačilo do dneva plačila v višini obrestne mere za zamudne obresti, določene z veljavnimi predpisi.

Če naročnik ne izpolni zapadle obveznosti do Stories by Lea iz računa, mora naročnik plačati Stories by Lea in osebi, ki jo Stories by Lea pooblasti za uveljavitev oz. za izterjavo te obveznosti od naročnika, tudi stroške vseh dejanj in opravil, ki jih izvedejo Stories by Lea in pooblaščena oseba, v skladu z veljavnimi predpisi (npr. z Zakonom o sodnih taksah, Zakonom o odvetniški tarifi ipd.).

Stories by Lea sme plačilo katerekoli svoje zapadle terjatve do naročnika kadarkoli uveljavljati v sodnih in drugih ustreznih postopkih v skladu z veljavnimi predpisi. Stories by Lea ima pravico, da obračun in izvedbo zaračunavanja storitev zaupa tretji osebi.

12. Obdelovanje osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec spletnega mesta Stories by Lea, Lea Grom s.p., Stara Vrhnika 133, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju: upravljalec).

Stories by Lea se zavezuje, da bo skrbno varovala naročnikove osebne podatke (ime, priimek, naslov in elektronski naslov). Vsak naročnik Stories by Lea s sprejemom teh Splošnih pogojev dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen obdelave naročila in drugo potrebno komunikacijo. Upravljavec se zavezuje osebne podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Uporabnik je z opravljeno registracijo seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da upravljavec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. Podatki o naročniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Upravljavec jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko predpisanih primerih. Upravljavec si pridržuje pravico do posredovanja podatkov o uporabniku ali aktivnosti državnim organom, v kolikor bi le ti zoper posameznega uporabnika vodili postopek zaradi suma kršitve veljavne zakonodaje.

Naročnik se strinja tudi s prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s spletnim mestom Stories by Lea. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila poslovnih partnerjev upravljavca. Naročnik lahko kadarkoli zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje reklamnih sporočil. Za odjavo od prejemanja teh sporočil je potrebno v prejetem elektronskem sporočilu klikniti na gumb ODJAVA, pri čemer bo upravljavec v 15 dneh od prejema obvestila o odjavi ustrezno onemogočil uporabo osebnih podatkov za namen neposredne pošte. Odjava velja za vsa elektronska sporočila, razen za tista, ki so povezana z delovanjem spletnega mesta Stories by Lea ali z zagotavljanjem storitev Stories by Lea. Naročnik izrecno soglaša, da upravljavec obdeluje in uporablja njegove osebne podatke, ki jih je prostovoljno posredoval za namen uporabe storitev ter izrecno soglaša, da upravljavec njegove zbrane podatke uporabi za namene neposrednega trženja do njegovega preklica v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

13. Piškotki

Namestitev piškotkov na spletnem mestu Stories by Lea je urejena v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Upravljavec spletnega mesta bo shranjeval ali pridobival dostop do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika pod pogojem, da je uporabnik v to privolil. Pred tem je uporabnik jasno in izčrpno obveščen o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov. Soglasje uporabnika, ki je podano svobodno in izraža njegovo voljo, upravljavec spletne strani pridobi preden se piškotek namesti oziroma se zberejo podatki uporabnika; na podlagi obvestitve uporabnika o pošiljanju in namenu piškotka. Uporabnik je na spletnem mestu Stories by Lea obveščen, katere informacije se nameravajo shraniti v piškotku, s kakšnim namenom in kakšno je obdobje veljavnosti piškotka, ki ga bo sprejel. Uporabnik je seznanjen, da bo piškotek ponudniku oglaševanja omogočal zbiranje podatkov o obiskovanju drugih spletnih mest, prikazanih oglasov, ipd., uporabniku je podana razlaga o piškotku ter njegovi uporabi ter informacija o poteku spremljanja preko piškotkov. Odločitev o sprejemu piškotka je na strani uporabnika. Za uporabnikov sprejem piškotka se šteje jasna privolitev (označitev), ki jo uporabnik lahko poda ob uporabi spletnega mesta Stories by Lea ali ob naročilu blaga oziroma storitev. Dejstvo, da je uporabnik sprejel piškotek, se šteje kot veljavno soglasje tudi za poznejše zbiranje podatkov, ki izhajajo iz tega piškotka. Uporabnik lahko dano soglasje tudi umakne. Upravljavec spletnega mesta bo uporabnike obvestil o tem, da poteka spremljanje preko piškotkov.

14. Reševanje sporov

Stories by Lea si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Pritožbe lahko naročnik odda pisno po elektronski pošti na naslov: storiesbylea@gmail.com.
Če sporazuma ne bi mogli doseči, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Skladno z zakonskimi določili Stories by Lea ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga naročnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

15. Veljavnost Splošnih pogojev

Ti Splošni pogoji začnejo veljati na dan 20. 1. 2022. O spremembah, ki vplivajo na že obstoječa razmerja, bo naročnik seznanjen po elektronski pošti, ki jo navede ob naročilu storitev ali blaga.

Podatki o podjetju:
Stories by Lea, Lea Grom s.p.
Stara Vrhnika 133
1360 Vrhnika
Matična številka: 8737924000
ID za DDV: SI92665411 (zavezanec za plačilo davka)
Transakcijski račun pri Delavski hranilnici, št: SI56 6100 0002 4761 634.

O meni
  • Lea Grom s.p.
  • Stara Vrhnika 133
  • 1360 Vrhnika
Prijavi se na slastne novice
In prejmi najnovejše brezplačne recepte in druge informacije v svoj e-nabiralnik.

NAROČI SE NA E-NOVICE

sl sl sl